6989704073 Monospita Naoussa, Imathia monterraplants@gmail.com
Facebook