6989704073 Μονόσπιτα Ναούσης, Ημαθίας monterraplants@gmail.com
Facebook